ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่