ข้อมูลผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 4

ตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

LINE_ALBUM_65_๒๓๐๑๐๙_2

พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล
รอง ผบช.ภ.4

LINE_ALBUM_65_๒๓๐๑๐๙_1

พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล
รอง ผบช.ภ.4